Diş Hekimliği Fakültesi


Misyon
24 Ekim 2022 Pazartesi

Yürüttüğü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde; mesleki etik değerlere bağlı, sağlıklı iletişim kurabilen, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısıyla sürekli yenilenen güncel niteliklere sahip, çağın gerektirdiği diş hekimliği teknolojisini kullanabilen yetkin diş hekimleri ve uzmanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, koruyucu hekimlik anlayışı ile toplum ağız ve diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde kaliteli hizmet sunmak adına gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir.