Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bozüyük Meslek Yüksekokulu
Misyon
22 Ekim 2022 Cumartesi

Öğretim elemanı-öğrenci-sektör etkileşimini sağlayan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, bilgi ve teknolojiyi kullanan, iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, uygulayıcı, problem çözücü, kendini yenileyen nitelikli meslek elemanı yetiştiren bir okul olarak;

  1. Öz değerlere saygılı,
  2. Akılcı,
  3. Sorgulayan,
  4. Düşünen,
  5. Üreten,
  6. İnsana ve ülkesine duyarlı,
  7. Çevresine duyarlı,
  8. Sosyal ve girişimci, meslek elemanı yetiştirmektir.