Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
Duyuru

Fakültemiz Bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulmuştur.
16 Kasım 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması hakkındaki teklifimiz 02/11/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.