Tıp Fakültesi


Misyon
09 Ocak 2023 Pazartesi

Üst düzeyde bilgi birikimine ve mesleki yetkinliğe sahip, etik ilkeleri benimsemiş, toplum sağlığının önemini kavramış, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, mesleki bilgilerini hastası lehine başarıyla kullanma becerisi kazanmış nitelikli hekimler yetiştirmek,

Sağlık bilimleri alanına evrensel düzeyde katkı yapmak, girişimci, paylaşımcı, öncü sosyal yükümlülük işlevlerini kullanarak bilgiyi etkin şekilde tüm topluma yaymak,

Toplum lideri niteliklerine sahip ”iyi” nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.