Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Üniversitemiz Yayın Sayıları ile Birlikte Yayın Kalitesinde Büyük Artış
07 Kasım 2023 Salı
Üniversitemiz Yayın Sayıları ile Birlikte Yayın Kalitesinde Büyük Artış

Üniversitemizin yayın sayıları Scopus Veri Tabanına göre yükselmeye devam ediyor.  Akademisyenlerimizin Q1 ve Q2 kategorisinde yapmış oldukları yayınlar, yıl bazlı kıyaslamada 2020 yılı sonrasında hızlı yükselişini sürdürüyor.

Bilimsel dergileri kalitesine göre sınıflandırmak ve değerlendirmek için WOS, Scopus, Scimago gibi veri tabanları ve derecelendirme kuruluşları; Q1, Q2, Q3 ve Q4 kategorilerini kullanmaktadır. Bu kategoriler, dergilerin bilimsel etki faktörleri ve alıntı indekslerine dayalı olarak belirlenir. Dergilerin yüksekten düşüğe doğru; Q1 en yüksek etki faktörüne sahip, Q2 orta yükseklikte etki faktörüne sahip, Q3 orta düşük etki faktörüne sahip, Q4 ise en düşük etki faktörüne sahip dergilerin sıralamalarında etkilidir.

Kategoriler; araştırmacıların yayınlarını değerlendirmek, dergileri seçmek ve araştırma performanslarını göstermek için kullanılır. Dergilerin Q1 kategorisine ait olması genellikle daha yüksek kalitede ve daha fazla alıntılanan dergiler olduğunu gösterirken Q4 kategorisine ait dergiler, daha düşük kalitede veya daha az alıntılanan dergileri temsil etmektedir. Scopus 2023 yılı verileri değerlendirmesi halen devam etmektedir.

Galeri
...