Bilimsel Araştırma Anketi
25 Ekim 2021 Pazartesi

Üniversitemiz Osmaneli Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, Dr. Öğr. Üyesi Buket Bora Semiz, Dr. Öğr. Üyesi Havvanur Yoldaşİlktaç ve Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas tarafından yürütülmekte olan, "Obezitenin Satın alma Davranışları ve Algılanan Finansal Refah Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi" isimli çalışmaya ait anket formuna https://forms.gle/bYwe8sDAsrxkz7V18 web adresinden ulaşım sağlanabilmektedir. Çalışmaya ait Etik Kurul izni ektedir.