Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. 2017 yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemiz ön lisans programlarına kayıt yaptırmış öğrenciler ile 2014 yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin aşağıdaki duyuru ve uygulama esaslarına dikkat etmeleri mağdur olmamaları açısından önemlidir.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin c fıkrası uyarınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami öğrenim süresini tamamlamış olan öğrencilere 16-24 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF, DZ ve YZ notu aldıkları dersler için uzaktan öğretim yoluyla iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

 

Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

 

İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu hâlde en az 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

 

Öğrencilerin 26 Temmuz-09 Ağustos 2021 tarihleri arasında akademik danışmanlarına başvurması gerekmektedir. Akademik danışmanları tarafından azami durum ve hakları seçildikten sonra öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi üzerinden haklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin daha sonra “Form Al” butonuna tıklayarak “Azami Süre Başvuru Formu” çıktısını almaları ve formu imzaladıktan sonra kayıtlı oldukları akademik birimlerin resmi e posta adreslerine e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Öğrenciler seçilen hak ile ilgili bir sorun olması halinde akademik danışmanlarıyla iletişim kurabilirler.

 

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinden İlişiği Kesileceklerle İlgili Usul ve Esaslar ile Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavların, Sınırsız Sınavların ve Ek Sürelerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.