Yükseköğretim Kurulunun 26/04/2021 tarihli yazısı ile ıslak imzalı orijinal lise diplomasını ve diploma denklik belgesini Üniversitemize teslim edememiş Uluslararası Öğrencilerin ıslak imzalı, orijinal diplomalarını bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna en geç 14 Mayıs 2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeleri halinde, bu belgelerin Yükseköğretim Kurumlarına ulaştırılıp işlemleri sonuçlanana kadar geçici kayıtlarının devam etmesine karar verilmiştir. Bu tarihe kadar ıslak imzalı, orijinal diplomasını dış temsilciliklerimize teslim etmemiş uluslararası öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Bu durumda bulunan Uluslararası Öğrencilerimizin ıslak imzalı orijinal lise diplomalarının diplomatik kurye ile ülkemize getirilerek Üniversitemize iletilmek üzere bulundukları ülkedeki Büyükelçiliğimize/Konsolosluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize.

TO THE ATTENTION OF OUR INTERNATIONAL STUDENTS WHO CANNOT DELIVER ORIGINAL DOCUMENTS

With the letter of the Council of Higher Education dated 26/04/2021, International Students who could not deliver their original high school diploma and diploma equivalence certificate to Higher Education Institutions are required to submit their original diplomas to the Embassy / Consulate of the Republic of Turkey in their country by 14 May 2021 at the latest.

In case of submitting their documents, it has been decided that these documents will be delivered to the Higher Education Institutions and their temporary registration will continue until their transactions are finalized. The registration of international students who have not submitted their original diploma to our foreign representative offices until this date will be deleted.

In this situation, the original high school diplomas of our students must be delivered to our Embassy / Consulate in their country to be brought to our country by diplomatic courier.