Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR Rektör
Prof. Dr. Mustafa KOYUN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlhami YURDAKUL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mahmut BAYKAN Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Harun TUNÇEL Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Kadir SEVİM Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet KURBAN Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail Hakkı İŞÇAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan YAMIK Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Hanife MUT Seçilmiş Üye