2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin 2. Ek Başvuru Sonuçlarına Göre Yerleşen Adaylara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Kesin kayıt için gerekli bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Asıl olarak yerleşen adaylar kabul mektuplarına https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/basvuru/yurtdisibasvuru.aspx adresinden ulaşabilirler.

 

Ayrıca resmi makamlar tarafından kabul mektupları https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/basvuru/yurtdisibasvuru.aspx adresinden kabul mektuplarındaki doğrulama kodu girilerek kontrol edilebilmektedir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Yurt Dışından Gelen Öğrenci kapsamında gelen öğrencilerimizin ödemesi gereken katkı payı ve  öğrenim ücretlerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Kayıt için gelen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini kesin kayıt sayfasında yer alan YÖK/YU/TC numarası ile Ziraat Bankasından İnternet bankacılığı ve ATM (Bankamatik) aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıntılı bilgilere ekli dosyadaki tahsilat rehberinden ulaşabilirsiniz. Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri banka şubelerindeki veznelerden yapılmayacaktır.

 

* Üniversiteye bağlı birimlerde öğrenim görmeye hak kazanan ancak Türkçe düzeyi yeterli olmayan adaylar, Türkçe kursunu öncelikle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de almak zorundadırlar. Ancak bu adaylar, gerekli görüldüğü takdirde ve TÖMER Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda Müdürlüğün yönlendireceği başka bir TÖMER’de Türkçe kursu alabilirler. Üniversitemizin Türkçe Öğrenim Merkezinde (TÖMER), Türkçe hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler hazırlık sınıfı boyunca harç ücreti ödemeyecektir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de Türkçe kursu yıllık ücreti TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve iki taksit halinde tahsil edilmektedir.

 

You can reach the contribution and tuition fees of the students coming from abroad in 2020-2021 Academic Year from the attached file[1] .

 

Tuition fees strictly will not be paid from the cashiers in the branches. Payments will be made from Ziraat Bank via Internet banking or ATM (Cash machine). Detailed information can be found in the COLLECTION GUIDE [2]  in the attached file.

 

* Students who are entitled to study in units affiliated to the University but do not have sufficient Turkish level must take the Turkish course first at Bilecik Şeyh Edebali University TOMER. However, these candidates may take Turkish courses at another TOMER to be directed by the Directorate, if deemed necessary and if the TOMER Directorate deems appropriate. Students who will study in the Turkish Preparatory Class will not pay tuition fees during the preparatory class. The annual fee for the Turkish course at Bilecik Şeyh Edebali University TOMER is determined by the TOMER Board of Directors and collected in two installments.