Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ İslami İlimler Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Şeref SOYLU Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK Seçilmiş Üye