Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Dursun HAZER Rektör Yardımcısı - İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim TAŞ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Şeref SOYLU Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK Seçilmiş Üye