2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılıyla sınırlı kalmak koşuluyla teorik ve uygulama saati olan dersler ile sadece uygulaması olan derslerden Sağlık Bilimleri Fakültesinin hastanelerde yürütülen Hemşirelik Esasları II, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Klinik Uygulama II dersleri dışındaki Üniversitedeki tüm dersler uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Sadece uygulaması olan dersler 12 Mayıs 2020 itibarıyla uzaktan öğretim sistemine yüklenecektir.