Üniversitemiz Yemek Bursu başvuruları 07-11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Başvurular, öğrenciler tarafından öğrenim görmekte oldukları akademik birimlere, aşağıda yer alan evraklarla birlikte bizzat yapılacaktır.

Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi uzatılmayacaktır.

Tüm öğrencilere duyurulur.

 

Başvuru Formu için (tıklayınız)

Taahütname için (tıklayınız)

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 1 adet Fotoğraf

2- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

5- Engel durumu olan öğrenciler için sağlık raporu

6- Şehit veya gazi yakını olan öğrenciler için ilgili belge

7-Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi