2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 

Başvurular 7-11 Ekim 2019 tarihleri bizzat öğrenciler tarafından, aşağıda yer alan evraklarla birlikte yapılacak olup, süre uzatılmayacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını,

- Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere,

- Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları, Kütüphane, Yemekhane vb.) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na aşağıda yazılı olan evraklarla bizzat gerçekleştireceklerdir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Başvuru Formu (tıklayınız)

2- Taahütname (tıklayınız)

3- 1 adet Fotoğraf

4- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- Ders Programı

7- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

 

Taahhütname için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.