18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı af kanunu kapsamında 18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar ilgili akademik birimlere yatay geçiş başvuruları yapılabilecektir.

Üniversitemiz Senatosunca;

1. 7143 sayılı kanun kapsamında lisansüstü programlarla, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki programlarda her bir program için 2'şer af yatay geçiş kontenjanı, diğer ön lisans ve lisans programlarında ise her bir program için 5'er af yatay geçiş kontenjanı ayrılmasına,

2. 7143 sayılı kanun kapsamında af yatay geçiş başvurusu yapan ön lisans ve lisans öğrencilerinden öncelikle merkezi yerleştirme puanı büyük olan adaya, adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda ise doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan adaya öncelik tanınmasına,

3. 7143 sayılı kanun kapsamında af yatay geçiş başvurusu yapan lisansüstü öğrencilerin başvurularının Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Başvuru Formu

- Öğrenci Belgesi *

- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belge. *

- Onaylı Ders İçerikleri. (Öğrencinin, okuduğu üniversitenin internet adresindeki Bilgi Paketinde Ders Planları ve Ders İçeriklerinin güncel olduğunu dilekçe ile beyan etmesi ve bilgilere ulaşılabiliyor olması halinde Ders İçerikleri istenmez) *

- ÖSYM Sonuç Belgesi. *

Onaylı Ders İçeriklerinin başvuru sırasında teslim edilmemesi nedeniyle başvuru reddedilemez. Bu belgeleri daha önce aldığı dersleri saydırmak isteyen öğrencilerin getirmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin daha önce aldığı derslerin intibakı yapılmaz.

* Bu belgelerin kopyası kabul edilmez, asıllarının getirilmesi zorunludur.

Enstitü Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

- Başvuru Formu

- Öğrenci Belgesi *

- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belge. *

- Onaylı Ders İçerikleri. (Öğrencinin, okuduğu üniversitenin internet adresindeki Bilgi Paketinde Ders Planları ve Ders İçeriklerinin güncel olduğunu dilekçe ile beyan etmesi ve bilgilere ulaşılabiliyor olması halinde Ders İçerikleri istenmez) *

- ALES Sonuç Belgesi. *

- Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi. *

Onaylı Ders İçeriklerinin başvuru sırasında teslim edilmemesi nedeniyle başvuru reddedilemez. Bu belgeleri daha önce aldığı dersleri saydırmak isteyen öğrencilerin getirmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin daha önce aldığı derslerin intibakı yapılmaz.

* Bu belgelerin kopyası kabul edilmez, asıllarının getirilmesi zorunludur.

Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formuna ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Lisans veya Ön Lisans Yatay Geçiş Başvuru Formuna ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.