Üniversitemiz 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri Sözleşmeleri gereği taşeron firma bünyesinde çalışan personelin, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin, Başvuruda İstenilen Belgeler, Başvuru Şekli Başlıklı 7'nci Maddenin İlgi Bentleri Gereğince" 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak elden başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

NOT: Ekler PDF ve WORD formatında yayınlanmıştır.

        01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Tebliğ