Kayıt Yenileme İşlemleri Enstitüler dışındaki birimlerde 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 09.00'da, Enstitülerde saat 14.00'de başlayacak ve 03 Şubat 2017 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Kayıt Yenileme İşlemleri obs.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ders seçme ile ilgili ayrıntılara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Dikkat edilecek bazı hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Ders seçme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna basıldığında dersler danışmanın onayına düşer. 30 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra; ücret yatırması gerekenler ekranın sağ üst köşesinde belirtilen “yatırmanız gereken tutar” kısmındaki katkı payı veya öğrenim ücreti tutarını yatırdıktan sonra, ücret yatırması gerekmeyenlerin ise doğrudan (Enstitülerin tüm öğrencileri, Mühendislik Fakültesinin 2015 ve önceki girişli öğrencileri hariç) danışman onay işlemleri 03 Şubat 2017 mesai bitiminde otomatik olarak yapılacaktır. Üniversitemiz senato kararı gereği Bologna süreci nedeniyle ders planları değişen Mühendislik Fakültesinin 2015 ve önceki girişli öğrencileri ile Enstitülerin tüm öğrencileri 30 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında ders seçme işlemi yapıldıktan sonra danışmanlarının yanına gelerek onay yaptırmak zorundadır. Aksi halde ilgili dönemde kayıt yeniletmemiş ve ders seçmemiş sayılacaklardır. Ayrıca ücret yatırması gerektiği halde yatırmayan öğrencilerin ve danışman onayı yaptırmayan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin seçtikleri dersler 03 Şubat 2017 tarihi mesai bitimi itibariyle silinecektir.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinin boş kayıt yapması gerekmektedir. Otomatik onay tarihinde ders ve danışman onayı sistem tarafından gerçekleştirilecektir.

Otomatik danışman onayı yapılan birimlerde, öğrencinin yatırması gereken tutar kadar para yatırması şartıyla ders ve danışman onayı için öğrencinin danışman yanına gelmesi gerekmemektedir.  Otomatik onay tarihinde ders ve danışman onayı sistem tarafından gerçekleştirilecektir.

Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler 06 - 10 Şubat 2017 tarihleri arasında danışmanlarıyla birlikte ders ekle-sil yapabileceklerdir. Ekle-Sil yapıldıktan sonra yatırılması gereken tutar kadar ücret bankaya ödendiğinde, bankaya ücretin yatması ile birlikte otomatik ders onayı yapılacaktır. Banka işleminden sonra danışman yanına gelinmesi gerekmemektedir. Ayrıca Üniversitemizin “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” hükümlerine göre mazereti bulunan öğrenciler de aynı tarihlerde danışmanlarıyla birlikte ders seçme işlemi yapabileceklerdir. Bunun dışında 10 Şubat 2017 tarihinden sonra hiçbir şekilde ders seçme, silme, düzeltme vb. gibi işlemler yapılmayacaktır. Enstitülerde kapanan dersteki öğrenciler 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında açılan diğer derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler o dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

Erasmus, Farabi vb. gibi değişim programıyla giden öğrenciler belirtilen 30 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında boş kayıt yapacaklardır. İlgili öğrencilerin onayları danışmanları tarafından verilecektir.

Öğrencilerin dönemlik 30 AKTS ders seçmeleri ve mezuniyet için lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS, ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS ders seçmiş ve başarmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca zorunlu derslerini,  seçmeli ders gruplarında almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri almaları, başarmaları ve varsa zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.