2014 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı; eğitimde (dersler, araştırmalar, akademik çalışmalar, laboratuvarlar, vb.) kullanılacak olan bilişim materyalleri ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bütçesel anlamda uygun olup olmadığının belirlenmesi, satın alınmasına karar verilen materyaller ile ilgili ön çalışma yapılmasıdır.

 

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Komisyonu

2014 yılında EBYS satın alınması öncesinde ihtiyaçların belirlenmesi, kurumsal idari altyapının kurulması, sistem bileşenlerine karar verilmesi ve diğer idari-mali süreçlerde çalışmak üzere kurulmuştur. 

 

  • IP Güvenlik Kamerası İşletme Yönergesi Oluşturma Komisyonu

2014 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı; sistemin kurumsallaşması ve birimlerimizin sorumluluklarını tespit edilebilmesini teminen bir yönerge hazırlanmasıdır. Genel Sekreterlik yönetiminde oluşturulan komisyonda; Hukuk Müşavirliği, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerinde görevli olan personeller ile yürütülmektedir.

 

  • Taşınabilir Bilgisayar İhtiyaç Belirleme Komisyonu

2013 yılında öğretim üyelerine alınması düşünülen taşınabilir bilgisayarlar konusunda ihtiyaçların belirlenmesi, teknik özelliklere karar verilmesi ve bilgisayar tiplerinin netleştirilmesi için kurulmuştur. Yapılan toplantılar sonucunda 2 tip bilgisayar alınmasına karar verilmiş ve satın alma süreçleri BİDB tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

 

  • Arabuluculuk Komisyonu

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği gereği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonu 2018 yılında kurulmuştur. Komisyon; Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve Personel Daire Başkanı tarafından yürütülmektedir.

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı Hukuk Müşavirliği iletişim bilgileri;
Adres: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği 11230/BİLECİK
E-posta: hukuk@bilecik.edu.tr
Telefon: 0228 214 10 23