Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hanife MUT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Cihan DARCAN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürkan HAŞİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zeki MUT Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz ARSLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜNEY Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR KOÇAK Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emre ESENER Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Parısa GÖKER Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ  Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. İlker İNAM Gölpazarı MYO Müdür V.
Doç. Dr. Faruk AKIN Bozüyük MYO Müdürü
Doç. Dr. Hasan YAMIK Osmaneli MYO Müdürü
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Pazaryeri MYO Müdürü
Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Doç. Dr. Cenk KARAKURT Söğüt MYO Müdür V.
Öğr. Gör. Kadir BERK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.