Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Rektör
Prof. Dr. Dursun HAZER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Dursun HAZER
İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY
Mühendislik Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Dekan V.
Doç. Dr. Cihan DARCAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Raif ZİLELİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  
Doç. Dr. Oktay Selim KARACA
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü  
Yrd. Doç. Dr. Fadime ÖZDEMİR KOÇAK
Sağlık Yüksekokulu Müdür V.  
Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hakan ÇELİK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Derya ŞENAL
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Şenol KUBAT
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Temsilcisi
Doç. Dr. Cihan KARAKUZU
Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.
Doç. Dr. Metin KESLER
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Harun MİNDİVAN
Osmaneli MYO Müdür V.
Doç. Dr. Faruk AKIN
Pazaryeri MYO Müdür V.
Doç. Dr. Hüseyin SADOĞLU
Bozüyük MYO Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Tolga TORUN
Söğüt MYO Müdür V.
Öğr. Gör. Cem MORKOÇ
Gölpazarı MYO Müdür V.
Sezer KAÇALİN
Öğrenci Konsey Başkanı