24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve “1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar “ çerçevesinde başvuruları Mahkeme kararınca kabul edilen personelin sınav tarihine ilişkin duyuru aşağıda belirtilmiştir.
İlan olunur.19/04/2019
 
Not : 
1- Sınav Sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sınav 24/04/2019 tarihinde saat 14:00’da Personel Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
SINAVA GİRECEK KİŞİ LİSTESİ
 

Sıra no

Adı Soyadı

Kadro

1

Samet GÖK

Sürekli İşçi

2

Gürkan ÖZTÜRK

Sürekli İşçi