Üniversitemizde 2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına kayıtlar 20 – 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Mühendislik Fakültesinde yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt süresi içerisinde Mühendislik Fakültesine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Eksik belgeyle kayıt yapılamaz.
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Lise diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.

b) Adayın mezun olduğu Lisans Programına ait diplomasının veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.

c) Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.

ç) Katkı payı dekontu.

d) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur).

e) 6 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

f) Erkek adaylardan askerlik durumlarını resmi olarak da belgelendirmek zorundadırlar.