24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde 13.04.2018 tarihli ve 4998 sayılı Turan Ceyhan’ın başvurusu 17.04.2018 tarihinde Tespit Komisyonunda değerlendirilmiş olup başvurusu kabul edilmiştir. Sınav tarihine ilişkin duyuru aşağıda belirtilmiştir.

İlan olunur.

 

Sınav Sözlü olarak yapılacaktır.

Sınav 18.04.2018 tarihinde saat 15:00’da Genel Sekreter Yardımcısı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

Sınava katılacak personele ilişkin bilgiler:

ADI

SOYADI

UNVANI

TURAN

CEYHAN

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ