5653 sayılı Yunus Emre Vakfı kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü kurularak yurt dışında kültür merkezleri açılmış ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) yapılmaktadır.

 

TYS, yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri’nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara’da düzenlenmektedir. Sınav 5 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olup başvuru tarihleri 19 Mart-20 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılmaktadır.

 

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) Tanıtımı

 

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlilik sınavıdır.

 

TYS, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisini artırmakla birlikte söz konusu öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olan TYS ile yurt dışında Türkçe öğreten farklı kırımlardaki öğretimin de standartlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Halen kağıt tabanlı olarak uygulanan ancak daha sonra çevrimiçi (online) sınav uygulamasıyla da gerçekleştirilecek TYS’de adayların okuma dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlilikler ölçülmektedir.

 

Sınav iki oturumda gerçekleşmektedir. Okuma, Dinleme ve Yazma bölümleri 1. oturumda; Konuşma (Bağımsız Konuşma ve Karşılıklı Konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; Okuma 60, Dinleme 45, Yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. oturum Bağımsız Konuşma 5, Karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı 180 dakika sürmektedir.

 

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlilik Belgesi verilmektedir. Türkçe Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmaktadır. Ayrıca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi istenmektedir.

 

TYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://tys.yee.org.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.