Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Bilecik Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu Üniversitemizin ortağı olduğu “İklim Değişikliği Alanında Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık İle Daha İyi Geleceklere” başlıklı proje ile “Farkındalık Anketleri” yapılmaktadır. Anketlerin doldurulması hususunda, söz konusu anket formları http://bileciklim.org/ adresi anketler bölümünde yer almaktadır.