Üniversitemiz Değerli Akademik Personeli,

 

Üniversitemizin yabancı dil politikaları çerçevesinde ilki 2017 yılında yapılan Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programı sonuçlanmıştır. Yapılan ölçme ve değerlendirmeler neticesinde projede başarı sağlandığı, yararlanıcı akademik personelimizin büyük çoğunluğunun İngilizce yeterliliğinde artış sağlandığı görülmüştür. Bu sebeple 2018 yılında da söz konusu proje benzer koşullarla yürütülecektir. Projeye ait bilgilere ve başvuru formuna http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller-en/ adresinden erişilebilir.

 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı