Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA101), İngilizce I (ENG101), Türk Dili I (TRK101) ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I (ENF101) derslerinin Bütünleme sınavları 15 Ocak 2018 Pazartesi günü tek oturum yapan birimlerimiz için saat 14:00'de, iki oturum olarak yapan birimlerimiz için 14:00 ve 15:30'da yapılacaktır.

Yapılacak olan bu BÜTÜNLEME sınavında, her öğrenci için kendi adına hazırlanmış cevap kağıdı, sınava gireceği sınıflar ve sıra numarası(Sıra numarası askı listelerinde ve  http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinde bulunmaktadır) belirlenmiştir. Bundan dolayı bütün öğrenciler kendileri için belirlenensınıfta ve sırada sınava gireceklerdir. Öğrenciler bu sınıflar dışında kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Bütün öğrencilerimiz Bütünleme sınavına girmeden önce birimlerde ilan panolarında ilan edilen askı listelerinden, birim web sayfalarından ya da http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinden hangi binada, sınıfta ve sırada sınava gireceklerini öğrenebilirler.

Listelerde adı olmayan ya da bilgilerinde hata olan öğrencilerin Birimleri aracılığıyla Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, Bütünleme sınavlarına gelirken http://sinav.bilecik.edu.tr adresinden sınav giriş belgesi alamalarına gerek yoktur. Sınava girerken yanlarında; öğrenci kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı olmayanların öğrenci belgesi bulundurmaları yeterlidir.

Bütün öğrencilerimize BÜTÜNLEME sınavlarında başarılar dileriz.