BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

(2017-2018)

 

TARİH

SÜREÇ

18 Aralık 2017

Akademik Teşvik Ödeneği süreç takviminin Üniversite web sitesinden ilanı

25 Aralık 2017

Birim Akademik Teşvik ve İnceleme Komisyon Üyelerinden görev değişikliği, emeklilik veya başka herhangi bir nedenle komisyondan düşen üye/üyeler yerine Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirttiği şekilde yeni üyelerin belirlenmesi 

2-12 Ocak 2018

Öğretim üyesi/elemanlarınca akademik teşvik başvurularının bölüm/program başkanlıklarında kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına iletilmesi

12 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu başkanı tarafından Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkan ve üyelerine saat 14:00’te rektörlük toplantı salonunda bilgilendirme oturumu yapılması

15-17 Ocak 2018

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının başvuruları değerlendirmesi, eksik ve yanlış beyan edilen evrakların öğretim elemanlarına bildirilmesi

18 Ocak 2018

Eksik ve yanlış beyanların düzenlenerek Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına iletilmesi

19 Ocak 2018

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tamamlanan evrakları rektörlük aracığıyla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletme süresi

22-26 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının kararlarını incelemesi ve nihai kararını verme süresi

26 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarını üniversitenin web sitesinde yayınlanması

29 Ocak 2018

2 Şubat 2018

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı itirazların iletilmesi

5-9 Şubat 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun itirazlar hakkında nihai kararını vermesi

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca belirlenen tarihler kesin tarihlerdir. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Akademik teşvik ödemesi 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

3. Başvurular 2-12 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılır.

4. Akademik teşvik ödeneği başvuruları YÖKSİS üzerinden yapılır. Bir çıktısı alınır, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına verilir.

5. YÖKSİS çıktısı ile birlikte her bir faaliyet türü için hesaplamaya dayanak olacak olan bilgi ve belgeler bir dosya halinde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına sunulur. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına sunulacak başvurulardaki belgelerin Faaliyet Tablosunda belirtilen başvuruda istenen belgelere uygun şekilde teslim edilip edilmediği değerlendirilerek beyanların doğru ve tam olması kontrol edilir.

6. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, başvurularda eksik ve yanlış beyan tespit etmesi durumunda beyan sahibinden gerekli düzeltmeleri yapmasını talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru, değerlendirme kararı ile birlikte, takvimde belirlenen süre içinde Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler, Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığı ile Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilir.

8. Komisyon kararlarına ilişkin itirazlar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Teşvik Başvuru Takviminde belirtilen tarihler içinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılır. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu itirazlar hakkında itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren beş iş günü içinde karar verir. İtiraz sonucunda komisyonun vereceği kararlar kesindir.

9. Puan hesaplanmasında, öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.