Üniversitemiz Senatosunun 07.06.2017 tarihli ve 156-2 sayılı kararı ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizin tüm birimlerinde bütünleme sınavlarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 07.06.2017 tarihli ve 156-3 sayılı kararı ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizin tüm birimlerinde yaz okulu uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Üniversitemiz “Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi kapsamında öğrencilerimiz diğer üniversitelerin yaz okulundan ders almaya devam edebileceklerdir.