Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında Üniversitemizde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için 300 kontenjan ayrılmıştır. Konu ile ilgili duyuruya ekli dosyadan ulaşılmaktadır. Başvurular 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup kayıt formu ekli dosyadadır. Başvuran ve ücretini yatıran öğrencilerin kesin kayıtları yapılacaktır.Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Diploma (Muzun olanlar için)
2. Transkript aslı veya onaylı
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla).
4. 1 Adet vesikalık fotoğraf.
5. Banka dekontu.(1.Taksit ödemesi)
6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecek).