Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'ne alınacak öğrenciler için hazırlanan "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu" ekte yer almaktadır.