2017-2018 Erasmus+Bilgilendirme toplantısı 20.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00’da, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A002 salonunda yapılacaktır.

Asil ve Yedek öğrencilerin katılması zorunludur.