Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonunca, Yönetmeliğin 6. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca hazırlanan Akademik Teşvik İlan Metni ve Akademik Teşvik Komisyon Raporu 30.01.2017 tarihinde yayınlandı.

Komisyon kararlarına karşı Akademik Teşvik Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Komisyona sunulmak üzere Rektörlüğümüze (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir.