Değerli Akademik Personelimiz,

Üniversitemizin yabancı dil politikaları çerçevesinde 2017 yılı itibarıyla her sene 20 akademik personelimizin Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı dil konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri
amacıyla yurt dışına gönderilmesi planlanmaktadır. Planlanan bu faaliyet çerçevesinde 2 ay sürecek eğitim esnasında, konaklama, gidilen ülkede bir aile yanında gerçekleştirilecek ve dil eğitimi verilen bir kurumda eğitim alınacaktır. Söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama, yemek*  ve kurs ücretleri sadece personelimiz için Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Bu ilan taslak niteliğinde olup alınacak başvurular ön başvurudur. Nihai şart ve ölçütler, gelecek başvuru taleplerine bağlı olarak, kurulacak komisyon tarafından 15 Ocak 2017 tarihine kadar http://yd.bilecik.edu.tr   adresinde ilanen duyurulacaktır.

 

FAALİYETTEN FAYDALANAMAYACAKLAR
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Türkiye’de %100 Yabancı Dil eğitimi ile tamamlayanlar, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da tamamlayanlar, Kamu kaynaklarını kullanarak tek seferde ya da ayrı zamanlarda toplamda 1 yıl veya üzeri Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da bulunanlar.

 

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Faaliyete Üniversitemizin yukarıdaki maddelere dâhil olmayan tüm akademik personeli başvurabilir.

GENEL HUSUSLAR
1. Sağlanacak olan hibe, söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama ve kurs ücretlerini karşılamak üzere olup ayrıca günlük/aylık harcırah ya da yakınlar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

2. Yurtdışında dil eğitimi almaya hak kazanan akademik personelimiz, faaliyet öncesi Üniversitemizde ücreti katılımcı tarafından ödenmek üzere 80 saatlik (2 aylık) konuşma eğitimine tabi tutulacaktır. İki aylık planlanan eğitimin toplam ücreti takriben 500600 TL civarında olacaktır. Söz konusu eğitimin Yabancı Eğitmen tarafından verilmesi planlanmaktadır.

3. Bu belgenin ekindeki ön başvuru formu bilgi toplama amacında olup, 23 Aralık 2016 tarihine kadar yabancidiller@bilecik.edu.tr adresine e-posta ekinde gönderilmelidir.

 

Bu ilan ayrıca http://yd.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=84#_ftn1  adresinde yayınlanmıştır.

* Personelimizin kaldıkları süre boyunca hafta içi kahvaltı ve akşam yemeklerinin (yarım pansiyon) proje kapsamında karşılanması planlanmaktadır.