Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28.11.2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmeliğe Resmi Gazete'den ulaşabilirsiniz.