Ek ders ücretlerinin daha hızlı ödenebilmesini teminen ders yükü bildirim formlarında yer alan ıslak imza uygulamasına son verilerek elektronik imza uygulamasına geçilmiştir. Buna göre; EBYS üzerinden gönderilen Ders Yükü Bildirim Formu, dersi veren öğretim elemanı tarafından incelenerek uygun bulunduğu takdirde elektronik imza ile onaylanacaktır. Onaylanan Ders Yükü Bildirim Formlarına göre ilgili döneme ait ek ders ücretleri tahakkuk ettirilerek ödemesi yapılacaktır. Onaylama işlemi yapılmadığı takdirde ilgili öğretim elemanına ait ek ders ödemesi yapılamayacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.