2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. maddesinin Ek fıkra:17.09.2004-5234/2 md. uyarınca, Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksekokullarında, 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında eğitim gören, başarılı ve gelir düzeyi düşük toplam 400 (dört yüz) öğrencimize Yemek Bursu verilecektir.

 

Yemek bursu başvuruları, öğrencinin öğrenim gördüğü akademik birime, Başvuru Formu ile bizzat yapılacak olup, son başvuru tarihi 10.10.2016’dır.

 

Başvuru Formu’na http://sks.bilecik.edu.tr internet sayfasında yer alan “Yönergeler” sekmesinden ulaşılabilir.

 

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.