2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacak olup, başvurular 27-30 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını, Akademik Birimlerde çalışmak için öğrenim gördükleri akademik birimlere, Rektörlük Birimlerinde (Daire Başkanlıkları) çalışmak için ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuru formu ve 1 adet fotoğraf ile bizzat gerçekleştireceklerdir.

 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu şartları hakkındaki ayrıntılı bilgi, Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde mevcut olup;

Başvuru formuna; http://sks.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/kismi_zamanli_is_basvuru_formu.pdf adresinden,

İlgili yönergeye; http://sks.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/4%20kismi_zamanli_ogrenci_calistirma_yonergesi.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Başvuru süresi uzatılmayacaktır.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.